Giải pháp bán hàng chuyên nghiệp trên
Shopee

Đăng ký

Phân tích thị trường Đón nhận xu hướng

Bán được nhiều hơn nhờ Shopee Pro

Chúng tôi cung cấp khả năng phân tích thị trường dựa vào dữ liệu lớn chúng tôi thu thập được trên sàn thương mại điện tử Shopee, giúp bạn quyết định bán các mặt hàng một cách chính xác phù hợp với nhu cầu hiện tại của thị trường

Các Tính năng nổi bật của Shopee Pro.

Quản lý nhiều shop

Quản lý nhiều shop mà bạn không cần dùng nhiều browser hay máy tinh

Tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm tương tự và copy toàn bộ sản phẩm từ một shop khác.

Sao chép sản phẩm

Việc đăng sản phẩm rất dễ dàng. Bạn có thể sao chép sản phẩm từ bất kỳ shop nào và đăng nhiều sản phẩm cùng lúc

Đẩy sản phẩm tự động

Bạn chọn nhiều sản phẩm để đẩy lên trang nhất của danh mục

Phân tích thị trường

Phân tích thị trường theo doanh số và lượt thu hút theo từng mặt hàng theo thời gian thực với Shopee

Đồng bộ với Sendo

Đồng bộ các mặt hàng của bạn với Sendo một cách tự động

Bảng giá

FREE

Bắt đầu

0.00 vnd/ 1 tháng
 • Sao chép sản phẩm
 • Tìm kiếm sản phẩm
 • Quản lý đơn hàng
 • Báo cáo
 • Phân tích báo cáo tiếp thị liên kết
 • Phân tích thị trường
 • Đồng bộ sản phẩm lên Sendo
 • Thông báo đơn hàng mới qua email và facebook
 • Thông báo đơn hàng mới qua sms
 • Lấy danh sách ID khách hàng
 • Theo dõi khách hàng
 • Gởi tin nhắn hàng loạt
Sử dụng ngay
Popular
PRO

Nhà bán hàng chuyên nghiệp

100k vnd/ tháng
 • Sao chép sản phẩm
 • Tìm kiếm sản phẩm
 • Quản lý đơn hàng
 • Báo cáo
 • Phân tích báo cáo tiếp thị liên kết
 • Phân tích thị trường
 • Đồng bộ sản phẩm lên Sendo
 • Thông báo đơn hàng mới qua email và facebook
 • Thông báo đơn hàng mới qua sms
 • Lấy danh sách ID khách hàng
 • Theo dõi khách hàng
 • Gởi tin nhắn hàng loạt
Sử dụng ngay
ENTERPRISE

Nhà bán hàng đỉnh cao

200k vnd/ tháng
 • Sao chép sản phẩm
 • Tìm kiếm sản phẩm
 • Quản lý đơn hàng
 • Báo cáo
 • Phân tích báo cáo tiếp thị liên kết
 • Phân tích thị trường
 • Đồng bộ sản phẩm lên Sendo
 • Thông báo đơn hàng mới qua email và facebook
 • Thông báo đơn hàng mới qua sms
 • Lấy danh sách ID khách hàng
 • Theo dõi khách hàng
 • Gởi tin nhắn hàng loạt
Sử dụng ngay